Tag Archive

Tag Archives for " EKO TAKSA "

EKO TAKSA – plaćaju je svi  koji obavljaju delatnost

EKO TAKSA  je nova finansijska obaveza koju plaćaju svi koji obavljaju delatnost. Plaćaju je preduzeća, preduzetnici, preduzetnici paušalci, uzgajivači svinja i živine. Nisu zaboravljene ni uslužne delatnosti: konsultanti, edukatori, knjigovođe, advokati… svi su zagađivači životne sredine.   EKO TAKSA je obaveza za plaćanje svih privrednika koji obavljaju delatost. Napravljena je podela i stepen  negativnog uticaja […]

Detaljnije...

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA

(„Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019) Član 1 Ovom uredbom utvrđuju se bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Član 2 Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu […]

Detaljnije...

Seminar Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada – EKO TAKSA

25.10.2018. godine, održan je seminar Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada – EKO TAKSA u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme IFA -International […]

Detaljnije...

10.11.2016. godine, održan je seminar OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”

  U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 10.11.2016. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni semimar  OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica […]

Detaljnije...

20.09.2016. GODINE. ODRŽAN JE SEMINAR OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 20.09.2016. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni semimar  OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”, KRAJNjI ROK ZA DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA JE 15. OKTOBAR 2016. GODINE. Svoja iskustva i znanja […]

Detaljnije...

UPLATNI RAČUNI – ZA EKO TAKSE

Rok za dostavljanje Godišenjeg izveštaja privrednih subjekata Agenciji za zaštitu životne sredine za 2015. godinu bio je 31. 03. 2016.  Obveznici dostavljanja izveštaja su privredna društva i preduzetnici koji uvoze ili proizvode i plasiraju koji su svrstani u proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Proizvodi koji podležu obračunu i plaćanju taksi, kao i […]

Detaljnije...

04.02.2016. – Оdržan seminar „Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada“

Regionalna privredna komora Požarevac je, u saradnj sa „IFA INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, organizovala seminar na temu „Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada“ Predavač na seminaru je bila g-đa Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, vlasnik agencije. Na seminaru su detaljno odrađeni primeri pripreme za tromesečni izveštaj agenciji […]

Detaljnije...