Tag Archive

Tag Archives for " IZVOZ "

PRIMENA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA OD 27.10.2018. GODINE

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava tačka 4 Izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava brisane su određene tarifne oznake, tj. ex-pozicije, u koje se svrstava roba za koju više nije potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti prilikom […]

Detaljnije...

OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(27.10.2018. godine) Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 36/11-dr.zakon i 88/11) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 – odluka US i 72/12), Vlada donosi ODLUKU o određivanju robe za […]

Detaljnije...

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(“Sl. glasnik RS”, br. 92/2017, 29/2018, 56/2018 i 78/2018) Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz […]

Detaljnije...

Priprema dokumentacije za izvoz robe i usluga

Kao što vidite, izvoz nije samo izvozni račun, koji se takođe po podacima razlikuje od računa koji se ispostavlja kada se radi o domaćem prometu robe i usluga.
Detaljno o izvozu, sa praktičnom procedurom utvrđivanja preferencjalnog prekla, možete naučiti i upotpuniti svoje znanje kod nas na seminaru, nakon kojeg će te biti u prilici da samostalno sastavljate izvoznu dokumentaciju za sve pobrojane vrste izvoza.

Detaljnije...

DA LI RAZMIŠLJATE O IZVOZNOJ PRODAJI? – VAŠA KONKURENCIJA TO UVELIKO RADI!

 Izvoz predstavlja jednu od večitih tema još uvek nezavršene tranzicije u Srbiji. O njegovom značaju za ekonomiju i njen oporavak se često govori. Nekad suštinski i daleko češće deklarativno…Postoje institucije i agencije koje se bave njegovim podsticanjem, razmatraju se načini podrške izvozno orijentisanim preduzećima, ali trenutne činjenice su na žalost sledeće: Izvoz je u poslednje […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori