PDV tretman proizvoda koji se nakon izrade otpremaju u inostranstvo - Biljana Trifunović

PDV tretman proizvoda koji se nakon izrade otpremaju u inostranstvo

PDV tretman prometa gotovih proizvoda koji se nakon izrade otpremaju u inostranstvo, kao i prometa alata koji ostaje u Republici Srbiji

Kada obveznik PDV na osnovu ugovora o isporuci gotovih proizvoda u inostranstvo kojim je ugovorena i obaveza izrade alata koji služi izradi tih gotovih proizvoda, izvrši promet gotovih proizvoda i alata naručiocu posla, na promet gotovih proizvoda koji se otpremaju u inostranstvo PDV se ne obračunava i ne plaća ako su ispunjeni propisani uslovi, dok je za promet alata koji ostaje u Republici Srbiji, obveznik PDV dužan da obračuna i plati PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-713/2019-04 od 28.10.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!