Seminar Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini

14.11.2019. godine, održan je seminar  Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini

u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd

Seminar je održala dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnica agencije, predavač na brojnim seminarima u Privrednoj komori Novog Sada, Beograda, Čačka, sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansij ama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navedenoj temi (www.biljanatrifunovic.ifa.com).

Teme na seminaru su bile sledeće:

  • Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
  • Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama;
  • Asignacija
  • Izvršavanje obaveza cesijom;
  • Faktoring poslovi
  • Sličnosti izmeđufaktoring poslova i preuzimanja duga;
  • Prenos potraživanja i preuzimanje dugovanja između nerezidenata
  • Učesnici u poslu po osnovu kojeg rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu;
  • Naplaćivanje i plaćanje po poslovima na osnovu kojih rezidenti vrše naplatu, odnosno plaćanje trećem licu – nerezidentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, CD sa obrascima i svom potrebnom literaturom koja je aktuelna i primenjljiva u procesu rada.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: NEOFYTON doo, Novi Sad, IDEA doo, LYONES doo, Novi Beograd, TESTER-AL doo, Jagodina, MPC HOLDING doo, Beograd, BACKOFFICE MSG doo, Beograd, GLOBAL doo, Novi Sad, BPE CONSULTING AD, Novi Beograd, ETERNITA doo, Popovac, PAMIN doo, Gornji Milanovac.

 

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović