Dokumentacija za dokazivanje preferencijalnog porekla

Podnošenje dokumentacije za dokazivanje preferencijalnog porekla za izvoz u Rusku federaciju, Belorusiju i Kazakstan

 

Ukoliko izvoznik, prilikom sprovođenja postupka izvoznog carinjenja, zahteva izdavanje sertifikata o poreklu Forma ST-2, sva relevantna dokumentacija kojom se dokazuje poreklo predmetnih proizvoda treba da bude podneta kao prilog uz zahtev

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-07-483-01-536/2019 od 18.10.2019. godine)

„Ovim putem vas obaveštavamo o sledećem:

Članom 12. Carinskog zakona (Pružanje informacija carinskom organu) („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018 od 8. decembra 2018.) propisano je da svako lice neposredno ili posredno uključeno u obavljanje carinskih formalnosti ili carinske kontrole, na zahtev carinskog organa i u roku koji odredi carinski organ, pruža tom organu sve neophodne isprave i informacije, u odgovarajućem obliku i svu neophodnu pomoć za okončanje tih formalnosti ili kontrola.

Članom 48. Carinskog zakona (preferencijalno poreklo robe), između ostalog, propisano je da radi ostvarivanja prava pri izvozu robe po osnovu preferencijalnih mera u okviru sporazuma koje je Republika Srbija zaključila sa određenim zemljama i teritorijama ili grupom zemalja ili teritorija, roba mora da zadovolji pravila o preferencijalnom poreklu, u skladu sa tim sporazumima. Pravila o poreklu se zasnivaju ili na kriterijumu da je roba u potpunosti dobijena ili na kriterijumu da je roba dobijena kao rezultat dovoljne prerade ili obrade.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović