Nemogućnost preuzimanja potraživanja i dugovanja

Nemogućnost preuzimanja potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu posla između dva nerezidenta

U skladu sa članom 7. i 20. Zakona o deviznom poslovanju, propisano da banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata – fizičkih lica, i nerezidenti, mogu prenositi, odnosno platiti ili naplatiti potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima (član 7. Zakona), odnosno koja su nastala po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom (član 20. Zakona).

U slučaju kada bi predmet prenosa na rezidenta bilo dugovanje koje je nastalo po osnovu pravnog posla između dva nerezidenta u inostranstvu, a primenom čl. 7. i 20. Zakona, ukazujemo da rezidentima nije dozvoljeno da preuzimaju potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu posla između dva nerezidenta u inostranstvu, kao što ni nerezidentima još uvek nije dozvoljeno da preuzimaju potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu posla između dva rezidenta u Republici, te obavljanje posla prenosa dugovanja, faktički nastalog po osnovu posla između dva nerezidenta u inostranstvu, na rezidenta koji bi izmirio tu obavezu ne bi bilo u skladu sa propisima o deviznom poslovanju.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović