Naplata naknadno odobrenog knjižnog odobrenja iz inostranstva

Čest je slučaj u spoljnotrgovinskom poslovanju da prilikom nabavke robe iz inostranstva se izvrši avansno plaćanje u celosti, a naknadno utvrdi nedostaci u isporučenoj robi. Prilikom pismene reklamacije inodobavljaču, potrebno je sastaviti komisijski zapisnik, priložiti fotografije i poslati reklamaciju inodobavljaču.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015 i 82/2017) propisuje nalog i šifre plaćanja i naplate.

U slučaju kada je plaćanje uvezene robe izvršeno u celosti, naplatu iz inostranstva po osnovu naknadno ugovorenog i izdatog knjižnog odobrenja stranog dobavljača treba rasporediti kao povraćaj izvršenog plaćanja i na nalogu za naplatu navesti instrument plaćanja 2, šifra osnova 112 (šifra osnova iz naloga za plaćanje). U opisu transakcije potrebno je navesti broj i datum izdavanja dokumenta koji predstavlja osnov naplate iz inostranstva, odnosno knjižnog odobrenja (kredit note). Korisnik naplate je obavezan da dokumentaciju na osnovu koje je izvršena naplata iz inostranstva čuva za sopstvene potrebe i za potrebe nadležnih kontrolnih organa.

 

Transferne cene

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović