Interni obračun PDV kada domaće lice prima uslugu od stranog lica

Kada se radi interni obračun PDV ima više pravila, nije moguće primeniti jedno univerzalno kao kod uvoza robe. Interni obračun PDV kod uvoza usluga ima više složenih pravila koja treba ispoštovati, da ne bi došli u situaciju da nakon poreske kontrole naknadno plaćate PDV kojem je pridodata zatezna kamata i ne retko i kazna. Činjenica je da će knjigovosvo/računovodstvo obračunati PDV i iskazati u poslovnim knjigama i u Obrascu POPDV. Ništa manje nije važno da ljudi koji poručuju-kupuju uslugu od stranog lica da budu upućeni u sledeće poreske obaveze:

  • Kada se obračunava interni PDV i da li postoji mogućnost da taj PDV bude odbitna stavka i
  • Koje usluge se posebno oporezuju porezom po odbitku.

Zašto je važno da ove zakonske obaveze znate i vi koji radite na poslovima spoljne trgovine?

Odgovor je jednostavan. Svi u timu rade na istom zadatku – stvaranju dobiti.

Porez po odbitku naknadno poskupljuje primljenu uslugu!

Interni obračun PDV treba iskazati kao obavezu, ali ne znači da će te uvek imati pravo da ta suma i bude odbitna stavka, da bi se iznos poreza jednostavno izravnjao – sveo na nulu.

Kada je u pitanju obračun i plaćanje poreza po odbitku i tu ima više pravila, ne plaća se na sve usluge, već je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica definisano na koje usluge se obračunava i plaća porez po odbitku od 20%. I tu postoje „nijanse“ ko pruža i iz koje zemlje je pržalac usluge rezident, pa u odnosu na potpisan Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa konkretnom zemljom primenjuje se ugovorena poreska stopa.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović