AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA "

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA

Održava se 23. NOVEMBRA 2017.godine od 10,00 do 16,00 sati u “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2 Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim dokumentom ”Postupak aktivnog oplemenjivanja“, donetim od strane Uprave Carina. Proizvodnja, najvažnija grana privrede uživa povlastice kaje se ogledaju u […]

Detaljnije...

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA

Održava se 13. OKTOBRA 2016.godine od 10,00 do 16,00 sati u “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2 Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim dokumentom ”Postupak aktivnog oplemenjivanja“, donetim od strane Uprave Carina. Proizvodnja, najvažnija grana privrede uživa povlastice kaje se ogledaju u […]

Detaljnije...

02.10.2014. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA“

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., 02.10.2014. godine, održan je jednodnevni seminar na temu „„AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA“. Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim dokumentom […]

Detaljnije...