Godišnji izveštaj za proizvode koji podležu eko taksi i ambalaža za 2022. godinu

Godišnji izveštaj za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada podležu obavezi plaćanja eko takse, obaveza se odnosi i na ambalažu. Rok za dostavljanje izveštaja za 2022. godinu je 31. 03. 2023. godine.

Eko taksa se plaća za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, ali i na ambalažu u koju je upakovan proizvod.

Taksa na prizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada odnosi se na uvoznike i proizvođače određenih proizvoda i ambalaže.

Godišnji izveštaj  o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada,   dostavlja se najkasnije do 31.03.2023. godine –  za uvezene i proizvedene proizvode u toku 2022. godine.

Izveštaj  se dostavlja  Agenciji za zaštitu životne sredine za uvezene ili proizvedene porizvode u toku  2022. godine. Podrazumeva se da ste prethodno obracunali i platili taksu za IV kvartal 2022. godine.

Proizvodi  posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada   su:

 

  • gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, vučenih mašina i drugih mašina i uređaja i ostali slični proizvodi;
  • baterije ili akumulatori;
  • sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu, a naročito korišćena motorna ulja i ulja za menjače, kao i mineralna ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i ostala mineralna ili sintetička ulja, kao i svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke delatnosti, u industriji, trgovini i drugim sličnim delatnostima u kojima se priprema više od 50 obroka dnevno, kao i otpadni mulj iz proizvodnje jestivog ulja;
  • električni i elektronski proizvodi ciji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;
  • vozilo kategorije M1 (motorno vozilo za prevoz putnika – putničko vozilo koje, osim sedišta vozača ima još najviše osam sedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta – teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veca od 3,5 t), motorno vozilo sa tri tocka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl) i njihovi neupotrebljivi ili odbačeni delovi.
  • Lekovi koji posle isteklog roka ostaju u posedu i sakupljaju se od građana.

 

Ko je obveznik plaćanja nadoknade za eko taksu?

Kao i do sada:

–         Proizvođač – proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada,

–         Uvoznici istih proizvoda  ali i

–         Nosilac dozvole za lek.

Proizvođači i uvoznici imaju bavezu da u toku godine vode dnevne evidencije za svaki proizvod posebno. Šta su dnevne evidencije?

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović