• Home
  • Blog
  • Događaji

Seminar Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada – EKO TAKSA

25.10.2018. godine, održan je seminar Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada – EKO TAKSA

u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme IFA -International Financial Agency, koja aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Gospođa Trifunović je i autor je stručne platforme: www.biljantrifunovicifa.com

Seminar je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba koje podležu obaveznom izveštavanju i plaćanju taksi.

Teme:
• Proizvodi koji posle uportebe postaju posebni tokovi otpada;
• Obveznici obračunavanja i vođenja; dnevne evidencije, tromesečno i godišnje izveštavanje;
• Obveznici vođenja evidencije o ambalaži;
• Vođenje evidnecije o ambalaži sa primerima;

Pojedine robe u redovnom postupku uvoza, pored obaveza plaćanja carine i PDV-a, podležu evidentiranju i plaćanju različitih vrsti taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu). Veliki broj proizvoda obuhvaćen je ovom obavezom, tačnije vođenjem evidencija i plaćanjem taksi.
Proizvodi koji su obuhvaćeni evidencijama i taksom su:
– gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina,;
– proizvodi koji sadrže azbest;
– baterije ili akumulatori;
– sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu;
– električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja;
– vozila kategorije M1 i/ili N1.

Obračunavanje visine takse i dostavljanje izveštaja je obaveza uvoznika ili proizvođača.
Ne poštovanje – tačnije ne dostavljanje samog izveštaja kao i plaćanje taksi podleže visokim novčanim kaznama, ali zaprećena je i mogućnost zatvora.

Za kršenje ovih propisa propisana je novčana kazna u visini od 500.000 do 1.000.000 RSD. Ako ste preduzetnik, u obavezi ste i da vodite dnevnu evidenciju i dostavljate godišnji izveštaj, a nepoštovanje ove obaveze povlači prekršajnu odgovornost sa zaprećenom novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 RSD, ili kaznom zatvora do 30 dana.

Visina zaprećene kazne, i za pravna lica i za preduzetnike je identična onoj određenoj u citiranom zakonu, a razlika je u tome što Uredba proširuje prekršajnu odgovornost i na nedostavljanje dokaza o izvršenoj uplati naknade po vrstama proizvoda.

Na seminaru je detaljno odrađena sa primerima priprema za godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Važno je napomenuti, da privrednici, koji nisu do sada dostavljali izveštaje i plaćali taksu da imaju mogućnost da sami isprave propuste.

Na seminaru su prisustvovali predstavnici sledećih kompanija: MILEX doo, Rumenka, AUTO ČAČAK KOMERC doo, Čačak, NETROL doo, Beograd.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović