• Home
  • Blog
  • Evidentiranje pristupnice naplaćene od članova online platforme

Tag Archive

Tag Archives for " Evidentiranje pristupnice naplaćene od članova online platforme "

Evidentiranje pristupnice naplaćene od članova online platforme

Računovodstveno evidentiranje sredstava koj su na ime pristupnice naplaćena od članova (korisnika) online platforme za prodaju Sredstva koja na ime pristupnice uplate članovi/korisnici online platforme za prodaju polovnih stvari, u poslovnim knjigama vlasnika platforme treba evidentirati u korist računa 430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije (tj. odgovarajućeg analitičkog računa koji se odnosi na depozite […]

Detaljnije...