• Home
  • Blog
  • Nemogućnost upisa agencije u registar pružalaca računovodstvenih usluga

Tag Archive

Tag Archives for " Nemogućnost upisa agencije u registar pružalaca računovodstvenih usluga "

Nemogućnost upisa agencije u registar pružalaca računovodstvenih usluga

Nemogućnost upisa agencije u registar pružalaca računovodstvenih usluga na osnovu angažovanja lica po osnovu ugovora o delu Iako propisi o računovodstvu ne uređuju pitanje radnog angažmana (ugovor o delu i sl.), nije moguće dobiti dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga na osnovu angažovanja lica po osnovu ugovora o delu, jer jedan od uslova je i da […]

Detaljnije...