Tag Archive

Tag Archives for " FISKALNI RAČUNI "

Obavezno je platiti pdv kada je greškom iskazan na fiskalnom računu

Obavezno je da se plati pdv kada lice koje nije obeznik pdv, greškom iskaže na fiskalnom računu Kada obveznik fiskalizacije koji nije u sistemu pdv, greškom izda fiskalni račun sa pdv, u skladu sa odredbama člana 44. st. 4. i 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost,  dužan je da iskazani PDV plati. Lice iz […]

Detaljnije...

UREDBA O OBLIKU I SADRŽAJU REGISTRA ELEMENATA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA, VRSTAMA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA, NAČINU NJIHOVOG KORIŠĆENJA I ODOBRAVANJA, AUTOMATSKOJ OBUSTAVI RADA ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA, POJEDINOSTIMA ALTERNATIVNOG PRISTUPA STALNOJ INTERNET VEZI I NAČINU UVIDA U PODATKE DOSTAVLJENE PORESKOJ UPRAVI

(„Sl. glasnik RS“, br. 32/2021)   Član 1 Ovom uredbom uređuje se oblik i sadržaj registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja iz člana 6. stav 2. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), vrste elektronskih fiskalnih uređaja, način njihovog korišćenja i odobravanja njihovih elemenata, okolnosti koje mogu dovesti do automatske […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O NAČINU PROVERE PRIJAVLJENIH FISKALNIH RAČUNA

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2021)   Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način provere prijavljenih fiskalnih računa iz člana 10. stav 1. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon). Član 2 Kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa […]

Detaljnije...