Archive

Category Archives for "Racunovodstvo"

Oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti – izdavanje ležajeva

OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA OPOREZIVANJEM PRIHODA PO OSNOVU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆOJ RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU OD STRANE FIZIČKOG LICA   Prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga Prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva, […]

Detaljnije...

Faktura može da sadrži „identifikacionu oznaku“

Računovodstvena isprava ne mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, dovoljno je da sadrži „identifikacionu oznaku“ Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, kao što ni faktura nastala u elektronskom obliku i faktura nastala digitalizacijom (konverzijom dokumenata iz papirnog u elektronski oblik, npr. skenirana faktura) ne […]

Detaljnije...

Troškovi prevoza zaposlenih

Verodostojna računovodstvena isprava na osnovu koje se troškovi prevoza zaposlenih (dolazak na rad i odlazak sa rada) evidentiraju u poslovnim knjigama – sa primerima Verodostojnom računovodstvenom ispravom, u smislu člana 9. stav 1. Zakona, smatra se računovodstvena isprava koja je potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu, uz napomenu da je neophodno da pitanje […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori