Dostavljanje dokumenta preduzeća koje upravlja slobodnom zonom - Biljana Trifunović

Dostavljanje dokumenta preduzeća koje upravlja slobodnom zonom

Nepostojanje obaveze dostavljanja dokumenata od strane obveznika – korisnika slobodne zone svom dobavljaču, za potrebe ostvarivanja poreskog oslobođenja 

Obveznik PDV – korisnik slobodne zone nije dužan da svom dobavljaču – obvezniku PDV koji mu isporučuje dobra ili pruža usluge dostavi dokument preduzeća koje upravlja slobodnom zonom kojim se potvrđuje da između tog preduzeća i obveznika PDV – korisnika slobodne zone postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone, odnosno izjavu da se radi o dobrima ili uslugama za koje bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra ili usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone. Međutim, ako obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga ne poseduje propisane dokaze, dužan je da za predmetni promet dobara, odnosno usluga obračuna PDV

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-372/2021-04 od 26.7.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!