PDV – angažovanje pravnih i tehničkih savetnika stranih finansijskih institucija

OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE OBVEZNIKA PDV U SLUČAJU KADA FINANSIJSKE INSTITUCIJE – FINANSIJERI NJEGOVOG PROJEKTA ANGAŽUJU SAVETNIKE, A NAKNADU ZA USLUGE SAVETNIKA PLAĆA OBVEZNIK PDV

Kada strana lica – finansijeri projekta obveznika PDV, angažuju pravne i tehničke savetnike u vezi sa realizacijom finansijskih aranžmana koji se odnose na predmetni projekat, pri čemu naknadu za usluge tih savetnika u skladu sa ugovorom plaća obveznik PDV – korisnik sredstava, obveznik PDV – korisnik sredstava nema obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za promet navedenih usluga, s obzirom na to da je reč o uslugama koje savetnici pružaju finansijerima. Naime, naknada koju obveznik PDV – korisnik sredstava plaća savetnicima predstavlja deo kamate za promet usluga koji finansijeri pružaju obvezniku PDV – korisniku sredstava

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-369/2021-04 od 19.7.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović