Prenos dugovanja rezidenta na nerezidenta

Prenos dugovanja rezidenta nastalog po osnovu prometa na unutrašnjem tržištu na nerezidenta

U slučaju kada strani osnivač ugovorom o pristupanju duga preuzme dugovanje njegove domaće firme prema drugom domaćem licu, susreće sa sledećim Zakonskim odredbama.

Poslovi prenosa potraživanja i dugovanja između rezidenata i nerezidenata kao i plaćanja i naplate po tom osnovu uređena su odredbama čl. 7. i 20. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018 – dalje: Zakon).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović