Porez po odbitku po osnovu naknade za korišćenje softvera

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA – DISTRIBUTERA SOFTVERA, PO OSNOVU NAKNADE ZA PRAVO KORIŠĆENJA SOFTVERA

Prilikom isplate naknade za pravo korišćenja softvera nerezidentnom pravnom licu, nezavisno od toga da li se radi o softveru namenjenom za dalju distribuciju ili o softveru koji obveznik koristi za obavljanje svoje poslovne delatnosti, obračunava se i plaća porez po odbitku

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-360/2020-04 od 10.3.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović