Podizanje gotovine predstavništva i ogranka stranog pravnog lica

Predstavništvo stranog pravnog lica nema svojstvo pravnog lica u Republici Srbiji. U skladu sa članom 574. Zakona o privrednim društvima koji definiše da predstavništvo stranog privrednog društva predstavlja izdvojeni organizacioni deo stranog pravnog lica a koje može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović