Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA DOHODAK GRAĐANA "

Zarade od Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija

Fizička lica koja ostvaruju zarado od Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija prema članu 20. Zakona o porezu na dohodak građana oslobođena su oporezivanja. Člana 20. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana,  propisano je da izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveze plaćanja poreza na zarade ostvarene po osnovu radnog angažovanja u […]

Detaljnije...