Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA DOHODAK GRAĐANA "

Nepostojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na druge prihode kada banka isplaćuje nagradu

(Ne)postojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na druge prihode u slučaju kada banka isplaćuje svojim klijentima – fizičkim licima novčani iznos kao nagradu zato što drugim licima preporučila korišćenje kreditnih proizvoda banke U slučaju kada Banka kao isplatilac prihoda fizičkim licima (koja nisu u radnom odnosu kod nje) – klijentima Banke isplati novčani iznos […]

Detaljnije...

Srpski državljanim ne plaća porez na prihod ostvaren u drugoj državi

Nepostojanje obaveze fizičkog lica – nerezidenta koji je Srpski državljenin, da plaća porez na dohodak građana po osnovu prihoda ostvarenog radom u drugoj državi U slučaju kada fizičko lice (srpski državljanin) u inostranstvu (konkretno, u Finskoj) neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava […]

Detaljnije...

Zarade od Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija

Fizička lica koja ostvaruju zarado od Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija prema članu 20. Zakona o porezu na dohodak građana oslobođena su oporezivanja. Člana 20. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana,  propisano je da izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveze plaćanja poreza na zarade ostvarene po osnovu radnog angažovanja u […]

Detaljnije...