POREZ Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ "

POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2014. GODINU

Porez na ukupan prihod građana za 2014. godinu plaćaju fizička lica- rezidenti i nerezidenti koji su u 2014. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.211.336,00 dinara. Godišnji porez na ukupan prihod građana plaćaju sva fizička lica ( rezidenti i nerezidenti Republike Srbije) koji su ostvarili ukupan dohodak jednak trostrukoj prosečnoj godišnjoj zaradi koja za 2014. […]

Detaljnije...

POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2014. GODINU

Porez na ukupan prihod građana za 2014. godinu plaćaju fizička lica- rezidenti i nerezidenti koji su u 2014. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.211.336,00 dinara. Godišnji porez na ukupan prihod građana plaćaju sva fizička lica ( rezidenti i nerezidenti Republike Srbije) koji su ostvarili ukupan dohodak jednak trostrukoj prosečnoj godišnjoj zaradi koja za 2014. […]

Detaljnije...
4

Poreski savetnik- novo zanimanje

Poreski savetnici su posrednici između države i poreskih obveznika, oni štite državu tako što utiču na smanjenje utaje poreza, savetujući poreske obveznike kako da ispune svoje poreske obaveze. Državi je u interesu da zakonski uredi i uvede ovu profesiju. Uvodjenjem poreskih savetnika poboljšalo bi se funkcionisanje poreskog sistema u državi. Poreski savetnici omogućavaju poreskim obveznicima […]

Detaljnije...