Archive

Category Archives for "Uncategorized"

Razvrstavanje pravnih lica

Odredbe novog Zakona o računovodstvu koje se odnose na razvrstavanje pravnih lica primenjuju se na podatke iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu   U skladu sa novim Zakonom o računovodstvu, pravila razvrstavanja pravnih lica primenjuju se počev za 2020. godinu (na osnovu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu). S tim u vezi, matično […]

Detaljnije...

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

(“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici. Osnovni pojmovi Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA

(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2010 i 62/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju opšti i posebni uslovi higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (u daljem tekstu: mikrobiološki kriterijumi za hranu). Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) kriterijum bezbednosti hrane jeste kriterijum kojim se definiše […]

Detaljnije...

PDV NA ISPORUKU I MONTAŽU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA ISPORUKU SA MONTAŽOM OPREME ZA NAVODNJAVANJE U zavisnosti od toga da li se radi o građevinskim radovima ili drugim prometom dobara i usluga montaže određuje se dužnik PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, ukoliko se […]

Detaljnije...

UREDBA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

(“Sl. glasnik RS”, br. 129/2014, 75/2015, 16/2016 i 108/2016) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuje se model strateškog partnerstva kao model privatizacije kroz institucionalni odnos domaćih ili stranih pravnih lica sa subjektom privatizacije odnosno Republikom Srbijom (u daljem tekstu: Strateško partnerstvo). Član 2 Model strateškog partnerstva sprovodi se: 1) zajedničkim ulaganjem putem osnivanja […]

Detaljnije...

POREZ NA NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA I SMEŠTAJA ZA LEKARE KOJI UČESTVUJU NA STRUČNOJ EDUKACIJI, KOJE PLAĆA ISPLATILAC KOD KOGA TA LICA NISU U RADNOM ODNOSU

U slučaju kada pravno lice na osnovu verodostojne dokumentacije vrši naknadu troškova smeštaja i prevoza za edukaciju fizičkim licima – lekarima, koji nisu u radnom odnosu kod tog pravnog lica kao isplatioca prihoda, ne plaća se porez na dohodak građana na druge prihode na naknadu troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa, pod uslovom da ta […]

Detaljnije...
1 2 3
Pitanja i odgovori