Archive

Category Archives for "Uncategorized"

Razvrstavanje pravnih lica

Odredbe novog Zakona o računovodstvu koje se odnose na razvrstavanje pravnih lica primenjuju se na podatke iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu   U skladu sa novim Zakonom o računovodstvu, pravila razvrstavanja pravnih lica primenjuju se počev za 2020. godinu (na osnovu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu). S tim u vezi, matično […]

Detaljnije...

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

(“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici. Osnovni pojmovi Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA

(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2010 i 62/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju opšti i posebni uslovi higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (u daljem tekstu: mikrobiološki kriterijumi za hranu). Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) kriterijum bezbednosti hrane jeste kriterijum kojim se definiše […]

Detaljnije...

PDV NA ISPORUKU I MONTAŽU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA ISPORUKU SA MONTAŽOM OPREME ZA NAVODNJAVANJE U zavisnosti od toga da li se radi o građevinskim radovima ili drugim prometom dobara i usluga montaže određuje se dužnik PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, ukoliko se […]

Detaljnije...

UREDBA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

(“Sl. glasnik RS”, br. 129/2014, 75/2015, 16/2016 i 108/2016) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuje se model strateškog partnerstva kao model privatizacije kroz institucionalni odnos domaćih ili stranih pravnih lica sa subjektom privatizacije odnosno Republikom Srbijom (u daljem tekstu: Strateško partnerstvo). Član 2 Model strateškog partnerstva sprovodi se: 1) zajedničkim ulaganjem putem osnivanja […]

Detaljnije...
1 2 3
Pitanja i odgovori