Tag Archive

Tag Archives for " PLAĆANJE LIČNIH RAČUNA PREDUZETNIKA SA POSLOVNOG RAČUNA "

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

(„Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici. Osnovni pojmovi Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju […]

Detaljnije...

PLAĆANJE LIČNIH RAČUNA PREDUZETNIKA SA POSLOVNOG RAČUNA

Ukoliko preduzetnik plaća lične račune sa tekućeg računa smatra se uzimanje iz imovine preduzetnika za lične potrebe i tereti se račun 723 – Lična primanja poslodavca, ali se ta uzimanja neće odmah oporezovati, jer se porez plaća prilikom utvrđivanja ukupnog rezultata preduzetnika prilikom sastavljanja poreskog bilansa, u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini […]

Detaljnije...