UPUTSTVO O MOGUĆNOSTI NAPLATE I U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU OD LICA SA TERITORIJE KOSOVA

UPUTSTVO O NAČINU PRIVREMENOG OBAVLJANJA ODREĐENIH POSLOVA PLATNOG PROMETA NA TERITORIJI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

„Sl. list SRJ“, br. 11/2001

 

1. Ovim uputstvom bliže se uređuje način privremenog obavljanja određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

2. Naplata i plaćanje u platnom prometu iz tačke 1 ovog uputstva vrše se preko računa u inostranstvu banke ovlašćene za poslove sa inostranstvom (u daljem tekstu: ovlašćena banka), uz upotrebu obrasca „Izveštaj o naplati – Nalog za plaćanje“, koji je kao Prilog 1 odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.

3. Naplatu od pravnih lica i preduzetnika iz člana 2 Zakona o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Zakon), ovlašćena banka obrađuje na sledeći način:

– od inostrane banke prima obaveštenje o izvršenoj naplati, sa izveštajem o odobrenju deviza ovlašćenoj banci na računu kod inostrane banke, kao i ispravan nalog za isplatu pravnom licu i preduzetniku sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik naplate);

– na dan prijema obaveštenja o izvršenoj naplati, od korisnika naplate pismeno zahteva da joj dostavi dokument iz koga se može utvrditi osnov ostvarenja naplate i da joj dostavi broj žiro-računa u korist koga treba da se isplati dinarska protivvrednost.

4. Ovlašćena banka, na osnovu dokumenata iz tačke 3 ovog uputstva, sačinjava izveštaj o naplati, na obrascu iz tačke 2 ovog uputstva, na osnovu koga evidentira naplatu iz Republike Crne Gore u korist analitičkog računa 58977, a naplatu iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije u korist analitičkog računa 58978. Na tim računima treba obezbeđivati čist promet potražne strane, koji je pokazatelj obima naplata od lica iz Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije.

Po naplati iz stava 1 ove tačke, prodaja deviza Narodnoj banci Jugoslavije i isplata dinarske protivvrednosti korisniku naplate vrše se po postupku utvrđenom u tač. 31 i 32 Uputstva Narodne banke Jugoslavije Broj 7 K. br. 112 od 26. februara 1999. godine (u daljem tekstu: Uputstvo br. 7/99). Narodna banka Jugoslavije dinarsku protivvrednost obračunava i isplaćuje po kupovnom kursu koji važi na dan isplate.

Obaveza prodaje deviza Narodnoj banci Jugoslavije izvršava se uplatom sredstava na račun Narodne banke Jugoslavije kod Deutsche Bank F/M br. 100 9359308 0000 (SWIFT: DEUTDEFF) i to u evrima (EUR).

5. Naplata iz tačke 3 ovog uputstva može se izvršiti i u efektivnom stranom novcu. Ako se naplata vrši u efektivnom stranom novcu, taj se novac uplaćuje ovlašćenoj banci, koja po toj uplati postupa na način iz tačke 4 ovog uputstva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović