Program za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma – revizori

Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Sl. glasnik RS“, br. _______________), a u vezi sa Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika nad […]

Detaljnije...

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

(„Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US, 86/2019, 62/2021 i 125/2022)   I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji je obavezno. Penzijski […]

Detaljnije...

Nepostojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na druge prihode kada banka isplaćuje nagradu

(Ne)postojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na druge prihode u slučaju kada banka isplaćuje svojim klijentima – fizičkim licima novčani iznos kao nagradu zato što drugim licima preporučila korišćenje kreditnih proizvoda banke U slučaju kada Banka kao isplatilac prihoda fizičkim licima (koja nisu u radnom odnosu kod nje) – klijentima Banke isplati novčani iznos […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli – za računovođe

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ UNUTRAŠNJOJ KONTROLI I PREDUZETIM MERAMA NAKON TE KONTROLE – LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA   Na osnovu člana 54. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon) i člana 10. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju […]

Detaljnije...

Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje pri realizaciji projekta IPA II

Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje u slučaju kada promet dobara i usluga lider konzorcijuma – obveznik PDV vrši korisniku donacije – naručiocu, a članovi konzorcijuma promet dobara i usluga vrše lideru konzorcijuma, u okviru realizacije projekta finansiranog po osnovu međunarodnog ugovora IPA II Kada se vrši realizacija projekta finansiranog iz sredstava finansijske pomoći Evropske unije […]

Detaljnije...