Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki od obveznika PDV koji pruža uslugu prevoza dobara u vezi sa izvozom u slučaju kada jedno lice vrši kopneni, a drugo lice pomorski deo prevoza dobara U slučaju kada obveznik PDV – lice koje vrši izvoz dobara […]

Detaljnije...

PDV tretman u slučaju sanacije izgorelog dela tržnog centra

PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada se vrši sanacija izgorelog dela tržnog centra Sanacija izgorelog dela tržnog centra smatra se prometom dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva, kao aktivnost iz grupe 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01048/2022-04 od 31.1.2023. godine)

Detaljnije...

Besplatne pošiljke – uvoz izvoz

Besplatne pošiljke, uvoz – izvoz bez plaćanja i naplate. Otpis i pripis potraživanja. Na osnovu člana 53. Carinskog zakona dozvoljene su isporuke i prijem robe bez obaveze plaćanja i naplate. Izvoz bez naplate dobara od kupca može da bude: – Besplatna isporuka uzoraka, – Privremeni izvoz radi servisa opreme u garantnom i van garantnog roka; – Izvoz robe – po […]

Detaljnije...

Utvrđivanje poreskog perioda za  PDV da se ostvari pravo na odbitak po osnovu elektronske fakture

Utvrđivanje poreskog perioda u kome obveznik PDV najranije može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu elektronske fakture koju je prihvatio u periodu koji je kasniji od perioda u kome je nastala poreska obaveza Ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period kasniji od poreskog […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Pravilnik o porezu na dodatnu vrednost

(„Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022 i 7/2023) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju određena pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, […]

Detaljnije...