Stručna platforma - Страница 3 од 231 - Biljana Trifunović

Troškovi reprezentacije

Evidentiranje troškova reprezentacije po osnovu izdataka koji se odnose na povećanje prodaje za unapred poznate kupce Izdaci u vidu proizvoda i ugostiteljskih usluga koji su usmereni na povećanje prodaje, a namenjeni su samo unapred poznatim licima, evidentiraju se kao troškovi reprezentacije (Mišljenje Ministarstva finansija (Sektor za finansijski sistem), br. 430-00-196/2020-04 od 25.8.2020. godine)

Detaljnije...

Postojanje obaveze stranog privrednog društva da odredi poreskog punomoćnika

Postojanje obaveze stranog privrednog društva da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV u slučaju kada dobra iz carinskog skladišta isporučuje u inostranstvo licima koja nisu obveznici PDV u Republici Srbiji Strano privredno društvo (lice koje u Republici Srbiji nema sedište), koje je smestilo dobra u carinsko skladište u Republici Srbiji […]

Detaljnije...

Dodatna primanja kandidatima u okviru programa „Moja prva plata“

Poslodavac može kandidatima u okviru programa „Moja prva plata“ da isplati dodatna primanja, pored iznosa novčane naknade od 20.000 dinara, odnosno 24.000 dinara koji korisniku Programa isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u slučaju kada zaposlenima prestane radni odnos kod jednog poslodavca – privrednog društva radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca – povezanog društva U slučaju smanjenja broja zaposlenih usled prestanka radnog odnosa (otkazom ugovora o radu, sporazumnim prestankom radnog odnosa) zaposlenima kod poslodavca – privrednog subjekta u […]

Detaljnije...

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada obveznik PDV iznos u visini PDV nadoknade ne uplati na račun poljoprivrednika, već na račun drugog fizičkog lica – poverioca poljoprivrednika Ako obveznik PDV ne plati PDV nadoknadu uplatom na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika od kojeg je kupio poljoprivredne proizvode, već iznos u visini […]

Detaljnije...

Gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Nepostojanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja preduzetnika koji je od 25. marta 2020. godine nastavio da obavlja delatnost u formi privrednog društva Budući da je u konkretnom slučaju preduzetnik doneo odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva i da je na osnovu te odluke dana 25. marta 2020. godine istovremeno izvršeno […]

Detaljnije...

Računovodstveno evidentiranje umanjenja prihoda od prodaje po osnovu naknade za sekundarno pozicioniranje robe

Naknada po osnovu sekundarnog pozicioniranja robe, ukoliko ista sadrži elemente reklamiranja, predstavlja trošak reklamiranja robe u maloprodajnim objektima, koji treba priznati u Bilansu uspeha (kao i sve ostale troškove koji nastaju po osnovu pružanja različitih komercijalnih usluga). Međutim, MRS 18 daje mogućnost da faktura za usluge pozicioniranja robe u maloprodajnim objektima kupaca, kod prodavca predstavlja […]

Detaljnije...

Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Utvrđivanje postojanja prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u slučaju kada je poslodavac zaključio Aneks ugovora o radu kojim je produžen period za koji je sa zaposlenim prvobitno zaključen ugovor o radu na određeno vreme Izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim subjektom u privatnom […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!