Stručna platforma - Страница 3 од 240 - Biljana Trifunović

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2021. godini

Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku Srbije je u “Sl. glasniku RS”, br. 144/2020 od 27.11.2020. godine,  da je prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena za period od oktobra 2019. do septembra 2020. godine, iznosila 81.150 dinara, ministar nadležan za poslove finansija objavio navedene iznose u “Sl. glasniku RS”, br. 154/2020 od […]

Detaljnije...

Povezana lica

Najveće nedoumice privrednika su povezana lica   Prvi korak, kada se radi o povezanim licima i transfernim cenama jeste definisanje i utvrđivanje ko ima obavezu da  dostavlja Izveštaj o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem,  privrednicima je ova tema i dalje nejasna. Zakon o porezu na dobit pravnih lica detaljno je definisao ko […]

Detaljnije...

Zakon o tržištu kapitala

(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) I OSNOVNE ODREDBE Cilj i predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) javna ponuda i sekundarno trgovanje finansijskim instrumentima; 2) regulisano tržište, multilateralna trgovačka platforma (u daljem tekstu: MTP) i OTC tržišta u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika); 3) pružanje investicionih usluga […]

Detaljnije...

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

(“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom propisuju se radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) i nadležnost drugih organa za sprovođenje odredaba […]

Detaljnije...

Zakon o porezu na dodatnu vrednost

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni […]

Detaljnije...
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!