Blog - Страница 3 од 225 - Biljana Trifunović

21. aprila 2020. nastavljaju sa radom: trgovina, zelena pijaca, ….

ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 53-3259/2020 davanju saglasnosti za nastavak sa radom poslodavcima u oblasti građevinarstva, određenim oblastima pružanja usluga i trgovine na malo, kao i zelenih pijaca, uz primenu preventivnih mera (“Sl. glasnik RS”, br. 58/2020) Vlada je saglasna da svi poslodavci u oblasti građevinarstva (visokogradnja i niskogradnja), koji su za vreme vanrednog stanja proglašenog […]

Detaljnije...

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

(“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020 i 57/2020)   Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2 Ova uredba stupa na snagu narednog dana […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

UREDBA O UTVRĐIVANJU GARANTNE ŠEME KAO MERA PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

(“Sl. glasnik RS”, br. 57/2020) I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom se uređuju uslovi, postupak, visina i način obezbeđenja sredstava za izdavanje garancija Republike Srbije u skladu sa garantnom šemom definisanom ovom uredbom, kriterijumi, uslovi i način odobravanja kredita od strane banaka, izveštavanje, kao i druga pitanja od značaja za garantnu šemu […]

Detaljnije...

UREDBA O NOVČANOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U CILJU UBLAŽAVANJA POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

(“Sl. glasnik RS”, br. 57/2020)   Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom uređuje se isplata novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Značenje pojedinih pojmova Član 2 Pojedini pojmovi, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje: 1) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička […]

Detaljnije...

UREDBA O MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 i 58/2020)   Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja. Član 1a Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, za […]

Detaljnije...

UREDBA O POMERANJU ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

UREDBA O POMERANJU ROKOVA ZA ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA I DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ZADRUGA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I ROKOVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT I POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI, VAŽENJA LICENCI OVLAŠĆENIH REVIZORA I LICENCI ZA VRŠENJE PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE […]

Detaljnije...

Kako odložiti plaćanje akontacije poreza

Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit preduzeća  i poreza na prihode preduzetnika Veliki broj privrednika postavilo je pitanje kako, na koji način da odlože poresku obavezu, kada se radi o plaćanju dospele akontacije za porez na dobit pravnih lica ili akontacija poreza na prihode za preduzetnike za mart mesec 2020. godine. Većina je pročitala u […]

Detaljnije...

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA OSNOVNIH PROIZVODA BITNIH ZA STANOVNIŠTVO

(“Sl. glasnik RS”, br. 54/2020)   Uvodi se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim širenjem zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke se uvodi u trajanju od 30 […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!