Rok za povraćaj povratne ambalaže

Utvrđivanje ugovorenog roka za povraćaj povratne ambalaže u slučaju kada u ugovoru o prodaji nije naveden rok za povraćaj ambalaže, a prodavac dobara u računu ili otpremnici koju dostavlja kupcu navede rok za povraćaj ambalaže Ako u ugovoru o prodaji nije naveden rok za povraćaj povratne ambalaže, a prodavac dobara u računu, odnosno otpremnici koju […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Zakon o elektronskom fakturisanju

(„Sl. glasnik RS“, br. 44/2021 i 129/2021) I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko […]

Detaljnije...

Iznos najniže, najviše mesečne i godišnje osnovice za obavezno socijlno osiguranje za 2022. godinu  

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 30.880 dinara, za 2022. godinu. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu iznosi 5.293.680 dinara. Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 441.140 dinara. .

Detaljnije...

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne Komore Srbije u 2022. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 126/2021)  Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) jedinstvenom komorskom sistemu i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2022. godini. Član 2 Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za […]

Detaljnije...
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!