Program za sprečavanje pranja novca za računovođe

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA   Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________), a u vezi sa Smernicama za […]

Detaljnije...

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca za računovođe

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe koji se primenjuju od 15.07.2022. godine Objavljena je izmenjena i dopunjena Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za računovođe koju su ovi obveznici dužni da uvrste u listu indikatora koju sami izrađuju i primenjuju od 15.7.2022. godine (Mišljenje Ministarstva finansija, […]

Detaljnije...

Nema akcize na na niskoalkoholna vino

Nepostojanje obaveze oporezivanja akcizom na niskoalkoholna pića proizvoda koji se smatra vinom Ukoliko se predmetni proizvod smatra vinom u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja vina, takav proizvod – vino, nije akcizni proizvod i ne oporezuje se akcizom propisanom za niskoalkoholna pića (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00820/2022-04 od 14.9.2022. godine)

Detaljnije...

Ne postojanje obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava

(Ne) postojanje obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju kada dužnik izvrši zamenu ispunjenja novčane obaveze prenosom prava svojine na nepokretnosti poveriocu po osnovu poravnjanja pred sudom ili javnim beležnikom Kada jedno lice drugom duguje određeni iznos novca pa, umesto vraćanja novca, u sporazumu sa poveriocem sačinjenom u formi poravnanja u postupku pred […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Poreski tretman primanja fizičkih lica ostvarenih angažovanjem u OUN

Poreski tretman primanja koja fizička lica – državljan ili rezidenti Republike Srbije ostvare po osnovu radnog angažovanja u Organizaciji Ujedinjenh Nacija i njenim specijalizovanim agencijama Prihodi koji nemaju karakter zarade, koje fizička lica – državljani ili rezidenti Republike Srbije ostvare u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine od […]

Detaljnije...

Zakon o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni […]

Detaljnije...
1 3 4 5 6 7 450