Kupovina robe u inostranstvu i plaćanje u gotovom novcu

Mnogo pitanja vezano je za kupovinu robe u inostranstvu, plaćanje u gotovom novcu i stavljanje u promet u maloprodajne objekte.

Na žalost, ovakav način uvoza robe i stavljanje u promet nije moguć.

Zakon o trgovini, uređuje uslove i način za obavljanje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, unapređenje trgovine i zaštitu tržišta, zabranu nepoštene tržišne utakmice i nadzor.

Da bi stavio robu u promet, trgovac je dužan da poseduje isprave o nabavci robe. Takođe, trgovac je dužan da vodi evidenciju prometa robe na osnovu isprava iz člana 29. Zakona.

Fizičko lice može preko graničnih prelaza da uveze robu koja je namenjena za njegove lične potrebe i na licu mesta plati carinu za nju, ali ne može na isti način da uveze robu za obavljanje svoje delatnosti.

Pravno lice ili preduzetnik, u skladu sa Zakonom, da bi uvezao robu i pristupio carinjenju dužan je da poseduje fakturu ino dobavljača sa cenom robe. Uvoznik (lično, ili preko ovlašćenog lica, npr. špeditera) je dužan da podnese carinsku deklaraciju,te roba ulazi u postupak carinjenja, u kojem se obračunava trošak carine i drugo.

Plaćanje sa inostranstvom vrši putem platnog prometa. Ino faktura i podaci o troškovima navedeni u jedinstvenoj carinskoj ispravi, kao i obračun drugih troškova, poslužiće kao osnov za sačinjavanje kalkulacije cene robe.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović