Privremeni uvoz ambalaže

Privremeni uvoz ambalaže prema Carinskom zakonu, može da bude oslobođen plaćanja svih uvoznih dažbina ukoliko uvoznik ispunjava propisane uslove i priloži odgovarajuću dokumentaciju.

U praksi je uobičajeno da ino dobavljač na računu za robu iskaže povratnu ambalažu, sa količinama i jediničnom cenom. Ukoliko uvoznik robe koja se nalazi u povratnoj ambalaži ne priloži potrebnu dokumentaciju, prilikom carinjenja plaća carinu i PDV na vrednost iskazane ambalaže. Ovakav postupak ima smisla kada uvoznik nije siguran da će u određenom vremenskom roku vratiti ambalažu dobavljaču.

Odredbom člana 215. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 118/2021) propisano je da u postupku privremenog uvoza strana roba namenjena ponovnom izvozu može biti predmet posebne upotrebe na carinskom području Republike Srbije, sa potpunim ili delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, kao i da ista ne podleže drugim dažbinama koje se plaćaju pri uvozu u skladu sa propisima i merama trgovinske politike, ako se njima ne zabranjuje ulazak robe na carinsko područje Republike Srbije ili izlazak iz njega.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović