Tag Archive

Tag Archives for " Pozajmice "

Uplata pozajmice domaćem privrednom društvu od strane nerezidenta – fizičkog lica

Uplata pozajmice domaćem privrednom društvu od strane nerezidenta sa nerezidentnog deviznog računa Domaće privredno društvo može primi dugoročnu deviznu pozajmicu  od stranog fizičkog lica, uz ispunjenje određenih uslova. Saglasno sa članom 2. tačka (21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju, u kojem je navedeno da se pod kreditnim poslovima sa inostranstvom podrazumevaju krediti, koje odobrava […]

Detaljnije...
4

Pozajmice

Prema Zakonu o deviznom poslovanju pravna lica, rezidenti Republike Srbije, mogu davati pozajmice nerezidentnom pravnom licu samo ako je rezidentno pravno lice većinski vlasnik nerezidentnog pravnog lica kome daje pozajmicu. Nerezidentna fizička i pravna lica mogu davati pozajmice rezidentnom pravnom licu.Takođe nerezidentna fizička i pravna lica koja su osnivači rezidentnom pravnom licu mogu davati pozajmice. […]

Detaljnije...