Tag Archive

Tag Archives for " Pozajmice "

Uplata pozajmice domaćem privrednom društvu od strane nerezidenta – fizičkog lica

Uplata pozajmice domaćem privrednom društvu od strane nerezidenta sa nerezidentnog deviznog računa Domaće privredno društvo može primi dugoročnu deviznu pozajmicu  od stranog fizičkog lica, uz ispunjenje određenih uslova. Saglasno sa članom 2. tačka (21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju, u kojem je navedeno da se pod kreditnim poslovima sa inostranstvom podrazumevaju krediti, koje odobrava […]

Detaljnije...