PREFERENCIJALNO POREKLO ROBE

Preferencijano poreklo robe se određuje prilikom izvoza robe da bi se ostvarilo pravo oslobođenja carine na robu u zemlji u koju se uvozi pod uslovom da ta zemlja spada u članice carinskih unija u kojim se nalazi Republika Srbija ili te zemlje imaju ugovor o bezcarinskoj trgovini sa Republikom Srbijom. Postoje dva sistema pravila po kojima se određuje preferencijalno poreklo robe :

  1. Pan-evropska pravila o poreklu robe kao deo sporazuma o slobodnoj trgovini sa EU (dalje: SSP), zemljama EFTA asocijacije, sa Turskom i shodno Sporazumu CEFTA 2006;
  2. Pravila o poreklu robe shodno sporazumima o slobodnoj trgovini koje je Republika Srbija zaključila sa zemljama koje su deo carinske evro-azijske unije Ruska Federacija, Belorusija i Kazahstan.

Sistem pravila

Dakle određivanje preferencijalnog porekla robe zavisi od sistema pravila, a takođe se razlikuje i potrebna dokumentacija.

Za poljoprivredne proizvode i rude prilikom izvoza da bi imali srpsko poreklo potrebno je priložiti kopiju vlasničkog lista neke parcele sa zasadom, fakture nabavke sredstava za zaštitu, evidenciju skladištenja u silosima, hladnjačama, otpremnice, otkupne liste itd.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović