Kompenzacija, asignacija, cesija i preuzimanje duga

Računovodstveno evidentiranje kompenzacije, asignacije, cesije i preuzimanja duga

Poreski dugPravna lica ili preduzetnici mogu svoje obaveze prema dobavljačima usled smanjene likvidnosti izmiriti putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga. U slučaju da su pravna lica ili preduzetnici u blokadi, ona ne mogu izmiriti obaveze prema dobavljačim putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji pravna lica ili preduzetnici u blokadi mogu da izmire svoje obaveze putem asignacije, cesije ili preuzimanjem duga jedino da bi izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda, kao i za isplatu zarada zaposlenima, druga primanja (otpremnina, pomoći i dr.) i novčane naknada iz socijalnog programa u procesu restrukturiranja preduzeća, stečaja i likvidacije.

Zakonom o obligacionim odnosima utvrđena su pravila kompenzacije. Kompenzacijom se izmiruju obaveze, u slučaju kada je iznos potraživanja iznosu obaveza tada se gase obe obligacije u celini. Kada se potraživanja veća ili manja od obaveza, tada se manje obligacije gase u potpunosti, a veće do iznosa manje obligacije. U slučaju da se kompenzacija vrši ugovorom između dva lica tada se obligacija gasi u potpunosti, takođe nije potrebno poslovnoj banci podnositi nalog za prenos niti nalog za plaćanje. Kada je kompenzacija jednosmerna tada se vrši prebijanje duga.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović