Mogućnost kupoprodaje softvera i digitalnih proizvoda između rezidenata u devizama

Prema Zakonu o deviznom poslovanju dozvoljeno je vršiti kupoprodaju softvera i digitalnih proizvoda u devizama između rezidenata, putem interneta. Takođe Zakonom su i propisani uslovi za ovakav način plaćanja, s obzirom da se prema postojećim propisima transakcije u Republici Srbiji mogu vršiti samo u dinarima.

Prema članu 34. stav 2. tačka 10) Zakona o deviznom poslovanju, uslovi pod kojima se plaćanje i naplaćivanje u Republici može obaviti i u devizama su sledeći:

  • predmet kupoprodaje mogu biti samo softver i drugi digitalni proizvodi;
  • kupoprodaja predmeta se može obavljati samo na internetu;
  • isporuka predmeta kupoprodaje mora biti isključivo putem telekomunikacionih, digitalnih ili informaciono-tehnoloških uređaja;
  • plaćanje u devizama po ovom osnovu se može izvršiti samo platnom karticom ili elektronskim novcem;
  • platna transakcija se mora obaviti preko pružaoca platnih usluga sa sedištem u Republici.

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, predmet kupoprodaje mora biti softver ili digitalni proizvodi.
Pojam digitalnih proizvoda nije difinisan Zakonom o deviznom poslovanju, ali prema drugim važećim zakonima i propisima digitalnim proizvodima se smatraju digitаlni mеdiјi, kао štо su еlektronske knjigе, muzikа koja se može digitalno preuzeti, intеrnеt rаdiо, intеrnеt tеlеviziја i drugi striming mеdiјi, digitalni fоntоvi, lоgоtipi, fоtоgrаfiје i grаfikе, digitаlnе prеtplаtе, оnlајn оglаsi, intеrnеt kupоni, еlеktrоnskе kаrtе, sоftvеr, mоbilnе аplikаciје, оnlajn igrе, elektronske rаdnе svеskе, rаdni listоvi i plаnеri, onlajn kursеvi i seminari, elektronski ili video tutоrijаli i korisnička uputstva, blоg pоstоvi, digitalne kаrticе, vebsajt teme i digitalni uzorci, i drugo.

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, da bi se kupoprodaja softvera i digitalnih proizvoda obavila u devizama, potrebno je da ceo proces kupoprodaje se obavi na internetu. Da softver ili digitlni proizvod može da se prouzme na internetu ili distribuira putem e-maila ili drugih elektronskih kanala za distribuciju podataka. Takođe da se plaćanje vrši putem interneta preko platnih kartica ili elektronskim novcem.

U Republici Srbiji pored poslovnih banaka ima jako malo platnih institucija koje imaju propisano odobrenje za izdavanje platnih instrumenata, a takođe postoji samo jedno privredno društvo u Registru institucija elektronskog novca.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović