Vraćanje dodatne uplate stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Prema Zakonu o privrednim društvima privredno društvo koje je primilo dodatne uplate od stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital dužno je da vrati u roku predviđenom osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Takođe dodatne uplate stranog osnivača se mogu vratiti na zahtev osnivača osim ukoliko to nije neophodno za pokriće gubitaka društva ili za namirenje poverilaca društva.

U slučaju prenosa udela društvo je u obavezi da dodatne uplate vrati prenosiocu udela, osim ako ugovorom o prenosu udela nije drugačije određeno.

Ukoliko privredno društvo ne vrati dodatne uplate osnivačima, osnivači mogu podneti tužbu sudu za povraćaj dodatne uplate. Pravnosnažna odluka suda predstavlja osnov za registraciju pokretanja postupka vraćanja dodatne uplate. U slučaju stečaja društva, potraživanja po osnovu dodatnih uplata namiruju se tek nakon punog namirenja stečajnih poverilaca društva sa pripadajućim kamatama.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović