IZVOZ DOBARA NA TERITORIJU KOSOVA I METOHIJE

 USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE KOJE TREBA DA ISPUNI OBVEZNIK PDV KOJI OTPREMA DOBRA NA TERITORIJU APKM

Dokazima da je izvršeno otpremanje dobara na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br 430-00-00414/2018-04 od 3.8.2018. godine).

 

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

 

„Na otpremanje dobara sa teritorije Republike van teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (dalje: Republika van APKM) na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (dalje: APKM), PDV se ne obračunava i ne plaća, pod uslovom da obveznik PDV koji vrši promet tih dobara poseduje dokaze da su dobra otpremljena na teritoriju APKM. Dokazima da je izvršeno otpremanje dobara na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara. Pored toga napominjemo, s obzirom da je reč o prometu dobara za koji je propisano poresko oslobođenje, po osnovu kojeg obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza, račun obveznika PDV – isporučioca dobara, između ostalog, treba da sadrži i napomenu o odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost, na osnovu koje nije obračunat PDV, a koja može da glasi: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 61. Zakona.“.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović