IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE

20.09.2018. – ODRŽAN JE SEMINAR “IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE”

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY doo, Beograd, 20.09.2018. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: IZVOZ ROBE – SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE.
Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasn ica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).
Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i posebno sa najnovijim Zakonom o spoljnoj trgovini, Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju.
Imajući u vidu činjenicu da je naša država potpisala brojne međunarodne ugovore o slobodnoj trgovini, ukidanju carina ili uvođenje carinskih olakšica, priprema poslovne dokumentacije za izvoz je veoma zahtevan posao.
Polaznici treninga dobili su detaljna uputstva i instrukcije kada se radi o pripremi dokumentacije za izvoz robe uz korišćenje preferencijalnih carinskih stopa, odnosno utvrđivanje porekla robe.

Teme na seminaru su bile sledeće:
– Značaj potpisanih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini;
– Dijagonalna kumulacija porekla robe;
– Dugoročna i kratkoročna potvrda o poreklu robe radi korišćenja preferencijalnih carinskih stopa;
– Potrebna dokumentacija od dobavljača u cilju korišćenja preferencijalnih carinskih stopa
– Uslovi za otvaranje EUR ili CT-2 obrasca;
– Ovlašćeni izvoznik;
– Primer: pripremanje kompletne dokumentacije za izvoz robe prema potpisanim ugovorima u zemlje: EU, CEFT-e, EFT-e, BRK; SAP i PEM Konvencije,
– Izvoz – uvoz usluga;
– Reeksport – roba kupljena u inostranstvu i prodata u inostranstvu, bez ulaska u zemlju;
– Reeksport – kupovina robe u inostranstvu – privremeni uvoz i izvoz u inostransto;
– Prodaja robe stranom licu – izvoz bez prelaska carinske linije;
– Promet robe sa KIM po najnovijim propisima.
Seminar je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave izvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: VELUX doo, Beograd, VAN DRUMEN FARMS EUROPA Banatsko Karađorđevo, AQUA INTERMA INŽENJERING doo, Beograd, SAVACOOP doo, Novi Sad, DOGMA BREWERY doo, Beograd, TATRAVAGONKA BRATSTVO doo, Subotica, Predstavništvo B.M.J. (Overseas) Limited Beograd, JUSEL doo, Šabac.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović