Zakon i propisi o deviznom poslovanju Archives - Страница 2 од 3 - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Zakon i propisi o deviznom poslovanju"

NAPLATA USLUGA WEB PREZENTACIJA OD INO KUPACA

Razvojem internet usluga, pravna lica i preduzetnici, pružaju preko interneta razne vrste usluga ino kupcima. Kupci u inostranstvu vrlo često ne traže izdavanje računa, što dovodi u delemu domaća pravna lica da li je obavezno izdavanje računa za pružene usluge. NAPLATA USLUGA WEB PREZENTACIJA OD INO KUPACA – KAKO I NA KOJI NAČIN Tačkom 7. […]

Detaljnije...

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU I NOVI ZAKON O PLATNIM USLUGAMA

Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju u regulativu deviznog poslovanja uvode se novi subjekti – platna institucija i izdavalac elektronskog novca. Definicije pojmova ovih subjekata čine dopunu člana 2. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012 – dalje: Zakon), koji su dopunjeni novim tačkama (3a) i (3b). Tačkom […]

Detaljnije...