NAPLATA USLUGA WEB PREZENTACIJA OD INO KUPACA

web prezentacijeRazvojem internet usluga, pravna lica i preduzetnici, pružaju preko interneta razne vrste usluga ino kupcima. Kupci u inostranstvu vrlo često ne traže izdavanje računa, što dovodi u delemu domaća pravna lica da li je obavezno izdavanje računa za pružene usluge.
NAPLATA USLUGA WEB PREZENTACIJA OD INO KUPACA – KAKO I NA KOJI NAČIN

Tačkom 7. Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011 i 62/2013), propisano je da je banka obavezna da račun korisnika naplate naveden u nalogu nerezidenta odobri u propisanom roku ako je primila izveštaj strane banke da su devize odobrene računu banke i ako je od korisnika naplate dobila podatak o osnovu naplate, kao i podatke neophodne za izvršenje isplate po naplati – uz koje je priložen dokument ako je on propisan kao uslov izvršenja isplate.
Propisima kojima se uređuje devizno poslovanje rezidentima – preduzetnicima nije propisana bilo kakva posebna obaveza u smislu obavljanja spoljnotrgovinskih poslova izvoza robe i usluga. Naplata iz inostranstva po osnovu izvoza usluge, kao tekućeg posla sa inostranstvom, vrši se slobodno, u skladu sa Odlukom i Uputstvom. Korisnik naplate je svakako obavezan da za svoje potrebe i potrebe nadležnih kontrolnih organa čuva dokumentaciju kojom se utvrđuje osnov naplate po kom je izvršena naplata iz inostranstva (ugovor, faktura ili druga odgovarajuća isprava o izvršenoj, odnosno pruženoj usluzi).
Treba posebno obratiti pažnju, da je Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 56/2013 i 4/2015) rezidentima propisana obaveza da Narodnu banku Srbije izveštavaju, između ostalog i o komercijalnim kreditima i zajmovima iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju, kao kreditnim poslovima sa inostranstvom. Stoga, propisana obaveza rezidenta izvoznika je da o izvozu usluga koji nije naplaćen u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza, kao i avansno naplaćenoj usluzi koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate izveštava Narodnu banku Srbije, pod uslovima i na način utvrđen navedenom odlukom, na Obreascu P-1.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović