PDV TRETMAN PROMETA DOBARA U SLOBODNOJ ZONI

slobodne-zone-u-srbiji-12-728PDV TRETMAN PROMETA DOBARA U SLOBODNOJ ZONI u slučaju kada obveznik PDV u svojstvu izvođača vrši promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva obvezniku PDV – korisniku slobodne zone na objektu koji se nalazi u slobodnoj zoni, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. Međutim, u slučaju kada obveznik PDV u svojstvu tzv. podizvođača vrši promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva obvezniku PDV – izvođaču, PDV se obračunava i plaća.
„Na promet dobara u slobodnoj zoni, koji obveznik PDV vrši korisniku slobodne zone, a za koja bi obveznik PDV – sticalac dobara (korisnik slobodne zone) imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, PDV se ne obračunava i ne plaća uz ispunjenje propisanih uslova. S tim u vezi, kada obveznik PDV u svojstvu izvođača vrši promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva obvezniku PDV – korisniku slobodne zone na objektu koji se nalazi u slobodnoj zoni, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. Međutim, u slučaju kada obveznik PDV u svojstvu tzv. podizvođača vrši promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva obvezniku PDV – izvođaču, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn.). (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 43-00-6/2015-04 od 1.7.2015. godine).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović