5

SOFTVER – NABAVKA I PRODAJA

Zemanta Related Posts ThumbnailPod nabavkom softvera podrazumeva se, kako konačna kupovina programa, što znači da kupac postaje vlasnik određenog programa koji može da umnožava, prodaje itd., ali u praksi je češći slučaj kupovine prava korišćenja programa, licence, servera itd. na određeno vreme

Nabavka i prodaja sftvera mogu se posmatrati iz:
– poreskog aspekta i
– računovodstvenog.

Činjenica je da je poreski sapekt malo složeniji, i zahteva naknadna plaćanja, to je razloga da prvo obradimo poreski aspekt.

I Promet softvera – poreski aspekt

Nabaka softvera podjednako je zastupljena na domaćem i stranom tržištu. Što se tiče obračuna i plaćanja poreza tu takođe postoji razlika.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.