Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

UPUTSTVO

O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

(„Sl. glasnik RS“, br. 102/2018)

I OPŠTA ODREDBA

  1. Ovim uputstvom propisuje se način popunjavanja obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom predviđenih Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

II KREDITNO ZADUŽENJE

Izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2)

  1. Na ovom obrascu izveštava se o kreditima i zajmovima (u daljem tekstu: kredit) u devizama i dinarima koje rezidenti – dužnici uzimaju od nerezidenata (kreditno zaduženje). O bankarskim garancijama, avalima i drugim oblicima jemstva, kao i o jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja koje banka, rezident – pravno lice i preduzetnik daju po kreditnom zaduženju drugog rezidenta u inostranstvu, izveštava se na obrascu o tom kreditnom zaduženju, popunjavanjem obeležja br. 19 na Obrascu KZ-2.

Na ovom obrascu izveštava se i o obavezama prema inostranstvu po aktiviranoj stranoj garanciji ili jemstvu po poslu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), koje se izmiruju sa odloženim rokom i/ili kamatom. Uz izveštaj o kreditnom zaduženju za ovu vrstu kreditnog posla (šifre 11 i 12 u obeležju br. 21) ne podnosi se plan korišćenja (Obrazac KZ-3A), ni specifikacija (Obrazac KZ-7).

  1. U zaglavlje Obrasca KZ-2, u osenčeno polje „Vrsta izveštaja“ upisuje se „1“ za okvirni, ili „2“ za konkretni izveštaj.

Okvirni izveštaj podnosi se ako u kreditnom poslu učestvuje više rezidenata – korisnika kredita, od kojih neki imaju sedište i na teritoriji autonomne pokrajine, ako ugovor obuhvata više vrsta kreditnih poslova, ako u kreditnom poslu učestvuje više rezidenata – dužnika, kao i u drugim slučajevima kad je potrebno celovito praćenje kreditnog posla. Po jednom zaključenom kreditnom poslu može se podneti samo jedan okvirni izveštaj i potreban broj konkretnih izveštaja. Kod okvirnog izveštaja obavezno se popunjavaju obeležja br. 1 i 2, obeležje br. 4 (osim kad se okvirni izveštaj podnosi zbog postojanja više dužnika), kao i obeležja br. 6, 10 i 23. U obeležje br. 10 upisuje se ukupan iznos kredita. Ako postoji više nerezidenata – kreditora/dobavljača, u obeležju br. 24 navode se svi oni, sa odgovarajućim iznosom učešća u ugovorenom iznosu kredita. Uz okvirni izveštaj ne podnosi se plan korišćenja (Obrazac KZ-3A), ni specifikacija (Obrazac KZ-7). Podaci iz okvirnog izveštaja o kreditnom zaduženju ne dostavljaju se Narodnoj banci Srbije u elektronskom obliku.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović