Archive

Category Archives for "Zakon i propisi o deviznom poslovanju"

MOGUĆNOST NAPLATE U DEVIZAMA, DVA ILI VIŠE REZIDENTA OD INO-PARTNERA

U ugovorima o zajedničkoj proizvodnji ili izvođenju investicionih radova u zemlji ili u inostranstvu sa inopartnerom, moguće je da dva ili više rezindentna pravna lica koja su navedena u ugovorima, svoje usluge naplate u devizama, po ispostavljenim računima ili situacijama, a da ino-partner plaćanje izvrši samo jednom rezidentu. Poslovna banka po nalogu primaoca sredstava i […]

Detaljnije...

UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE

(„Sl. glasnik RS“, br. 76/2015) I PREDMET I SADRŽAJ 1. Ovim uputstvom propisuje se način utvrđivanja, izračunavanja i ažuriranja osnovne referentne kamatne stope i izračunavanja referentne i diskontne kamatne stope koje se koriste za obračun iznosa i diskontovanja državne pomoći i izračunavanje iznosa dodeljene državne pomoći. II OSNOVNA REFERENTNA KAMATNA STOPA 1) Utvrđivanje osnovne referentne […]

Detaljnije...
1 2 3
Pitanja i odgovori