ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DINARIMA

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 98/2013)

Opšte odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država (u daljem tekstu: strani kreditor) može rezidentu dužniku odobriti kredit ili zajam u dinarima (u daljem tekstu: dinarski kredit).

Ovom odlukom propisuju se i uslovi pod kojima i način na koji banka može nerezidentu odobriti kredit u dinarima.

2. U smislu ove odluke:

– međunarodna finansijska organizacija je finansijska organizacija u čijem je Republika Srbija članstvu (u daljem tekstu: Republika) ili s kojom je zaključila sporazum kojim se uređuju aktivnosti te finansijske organizacije u Republici;

– razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država je ona banka, odnosno institucija čiji je osnivač članica Evropske unije ili Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD);

– rezident dužnik je banka, rezident pravno lice i preduzetnik.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović