Archive

Category Archives for "Spoljna trgovina"

Obaveza fizičkih lica da dostavljaju izveštaje o poslovanju sa inostranstvom

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, Narodna banka Srbije je donela Odluku o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom i Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom. Prema Odluci o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom, fizička lica su odgovorna za tačnost podataka u izveštajima i imaju obavezu da ih i dokažu […]

Detaljnije...

Priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu plaćenog poreza po odbitku u inostranstvu

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih, osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit koja se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna […]

Detaljnije...

Poreski tretman prihoda ogranka nerezidentnog pravnog lica

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica propisano je da nerezident Republike podleže oporezivanju dobiti koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike na način propisan ovim zakonom, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno. Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisano je da nerezidentni […]

Detaljnije...

Kalendar spoljnotrgovinskih obaveza, rok je 10. april 2018. godine

Dostavljanje izveštaja NBS nije više jednostavan posao gde u obrasce unosite samo stanja dugovanja i potrađivanja prema inostranstvu. Ovo se posebno odnosi na popunjavanje i dostavljanje obrazaca: P-1, O-1, P-2, FL-1, i FL-2. Adresa za dostavljanje obrazaca je promenjena, o tome ste već obavešteni i glasi: izvestavanje@nbs.rs   OPIS OBAVEZE Rok za dostavljanje obrazaca OSNOV […]

Detaljnije...

Godišnji izveštaj o posebnim tokovimo otpada (Eko taksa) do 31.03.2018.

Smatram da bi trebalo da vas podsetim da se približava krajnji rok za predaju Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovaj izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31.03.2018. godine a odnosi se na 2017. godinu. Podrazumeva se da ste prethodno obracunali i platili taksu za IV kvartal […]

Detaljnije...
1 2 3 24
Pitanja i odgovori