Archive

Category Archives for "Spoljna trgovina"

Oglašavanje na internetu i internet trgovina

Oglašavnjem na internetu se mogu baviti i društva kojima to nije pretežna delatnost, jer u skladu sa članom 4. Zakona o privrednim društvima, privredno društvo  može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom. Online trgovina i posredovanje u onlin trgovini prema  Zakonu […]

Detaljnije...

PRIMENA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA OD 27.10.2018. GODINE

Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava tačka 4 Izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava brisane su određene tarifne oznake, tj. ex-pozicije, u koje se svrstava roba za koju više nije potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti prilikom […]

Detaljnije...

OBJEDINJENI PRILOZI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(27.10.2018. godine) Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 36/11-dr.zakon i 88/11) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 – odluka US i 72/12), Vlada donosi ODLUKU o određivanju robe za […]

Detaljnije...

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 92/2017, 29/2018, 56/2018 i 78/2018) Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz […]

Detaljnije...

Međunarodne transakcije – na koje se obračunava i plaća porez po odbitku –

Porez po odbitku plaćaju domaća pravna lica i preduzetnici (koji vode poslovne knjige)  prilikom određenih isplata prema stranim licima. Propisana je obaveza  obračuna i plaćanja poreza po odbitku. Plaćanje poreza po odbitku regulisano je članom 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ali ova odredba odnosi se i na preduzetnike koji vode […]

Detaljnije...

Poslovna jedinica – obaveza nerezidentnog obveznika kada na teritoriji Srbije obavlja kupovinu i prodaju roba i usluge

POSTOJANJE STALNE POSLOVNE JEDINICE U SLUČAJU ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O PRODAJI SA KUPCIMA ROBE OD STRANE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA   Kada nerezidentni obveznik vrši promet dobara na teritoriji Republike, u smislu da na teritoriji Republike obavlja aktivnosti koje se odnose na zaključivanje ugovora o prodaji sa kupcima predmetne robe i vrši isporuku iste, kako kupcima na teritoriji […]

Detaljnije...

11. oktobra 2018. godine, ODRŽAN JE SEMINAR “UVOZ BEZ TAJNI“

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 11.10.2018. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: „UVOZ BEZ TAJN“.   Predavač  na seminaru je bila dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL […]

Detaljnije...

PDV na uvoz opreme čija se nabavka finansira iz donacije

PORESKI TRETMAN UVOZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE OPREME I POTROŠNOG MATERIJALA, ČIJA SE NABAVKA FINANSIRA IZ SREDSTAVA DONACIJE  Na uvoz naučno-istraživačke opreme i potrošnog materijala, čija se nabavka finansira iz sredstava donacije, PDV se ne plaća ako je primalac donacije naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa […]

Detaljnije...

Akcizne markice

OBAVEZA UPISIVANJA PODATAKA O SERIJSKOM BROJU KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA U CARINSKU DEKLARACIJU I OBRAZAC PU Prilikom stavljanja u slobodan promet akciznih proizvoda za koje je propisano obeležavanje kontrolnim akciznim markicama rubrika 31 JCI, kao i Obrazac PU, mora da sadrži podatak o seriji akciznih markica, koja je upisana u obrazac Zahteva za izdavanje markica za […]

Detaljnije...

IZVOZ DOBARA NA TERITORIJU KOSOVA I METOHIJE

 USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE KOJE TREBA DA ISPUNI OBVEZNIK PDV KOJI OTPREMA DOBRA NA TERITORIJU APKM Dokazima da je izvršeno otpremanje dobara na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena […]

Detaljnije...
1 2 3 26
Pitanja i odgovori