Spoljna trgovina

Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada

O poslovima aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade vec sam pisala ali u kontekstu znacaja za našu privredu, i proizvodna preduzeca, kao veliku izvoznu šansu.  Zakonska regulativa takode je dala svoj doprinos time što je uvoznike oslobodila placanja carine i PDV prilikom uvoza repromaterijala namenjenog ovakvoj vrsti posla. Ovom prilikom, želim da objasnim kako ova dva(…)

REEKSPORTNI POSLOVI

Zakonom  o spoljnotrgovinskom poslovanju propisani su slucajevi kada domace lice nije u obavezi da placenu robu u inostranstvu  uveze:   – kada se roba, koja se nalazi u inostranstvu, i isporucuje u inostranstvu na osnovu ugovora (o prodaji, o zakupu, o lizingu i slicno) i – kada se roba unosi u zemlju u drugom postupku,(…)

CARINJENJE POŠTANSKIH POŠILJAKA

  Kako se odvija kontrola i carinjenje poštanskih pošiljaka? Dešava se da nam se građani obrate sa žalbom da se u pošiljkama ne nalazi uvek ona roba koju su očekivali, te da sumnjaju da je neko “prisvojio” jedan deo sadržaja, a važno je znati da pakete otvara poštanski, a ne carinski službenik. On cariniku podnosi(…)

KADA JE MOGUĆE PLAĆANJE DEVIZAMA U ZEMLJI

PITANJE: Molim za informaciju da li je domacim dobavljacima moguce placati u zemlji u eurima za nabavku repromaterijala koji se koristi za izradu gotovog proizvoda koji se posle izvozi?

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE AUTORSKIH PRAVA I LICENCNE NAKNADE

  Ceni koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti za uvezenu robu dodaju se naknade za korišćenje autorskog prava i licencne naknade za uvezenu robu čija se vrednost utvrđuje, a koje kupac mora da plati, bilo neposredno ili posredno, kao uslov za prodaju robe čija se vrednost utvrđuje, ako te naknade nisu uračunate u(…)

DEVIZNO PLAĆANJE OD STRANE NEREZIDENTA PREKO BANKE U INOSTRANSTVU ZA ROBU KOJA OSTAJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Prema Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju i Zakonu o deviznom poslovanju, spoljnotrgovinski promet robe definisan je kao promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima, a takođe plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši slobodno, u skladu sa(…)

VRAĆANJE AMBALAŽE I PEČAT O ISTUPU NA JCI

PITANJE: Firma je uvezla robu na paletama i ujedno je uradjen privremeni uvoz paleta i po istovaru robe palete su vracene dobavljacu,znaci radjen izvoz.Da li je i u ovakvim slucajevima potrebno imati datum istupa na JCI-u?

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE –MATERIJAL STIŽE IZ EU A ISPORUČUJE SE U RUSKU FEDERACIJU

PITANJE: Molim Vas da me kratko posavetujete u vezi sa ovom temom: Ponuđeno nam je posao proizvodnje i dorade semena u Srbiji od strane naručioca iz Rusije – aktivno oplemenjivanje. Osnovno seme za proizvodnju bi se uvezlo iz EU (bez naplate, privremeni uvoz radi daljeg izvoza), a nakon proizvodnje, seme bi se iz Srbije izvezlo(…)

DEVIZNI RAČUNI REZIDENATA U INOSTRANSTVU

Tačkom 2. Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu, navedeni su slučajevi u kojima je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu rezidentima dozvoljeno bez obaveze pribavljanja odobrenja Narodne banke Srbije, već samo na osnovu ispunjenosti Odlukom propisanih uslova, a koji su,(…)

POSTUPAK ISPRAVKE CARINSKOG RAČUNA

PITANJE: Prilikom narudzbe rezervnih delova za mašinu iz inostranstva, na fakturi dobavljaca je greskom stvaljen paritet DAP, tako da u osnovici za obracun carinskog pdv-a špediter nije u obuhvatio transpotne troškove. Prevoznik nam je ispostavio fakturu bez pdv ( poseduje CMR). Da li smo mi sada kao primaoci usluga u obavezi da umesto prevoznika obračunamo(…)

UNIŠTENJE ROBE OŠTEĆENE NA TERITORIJI SRBIJE I PRAVDANJE PLAĆENOG AVANSA

PITANJE: Inodobavljacu smo AVANSNO platili robu. Roba je stigla i smestena je na CARINSKI MAGACIN po carinskom dokumentu jci UV7. Na putu do skladišta kamion je imao udes i deo robe je oštećen. Ostalu ispravnu robu smo ocarinili i pustili u promet, a oštećenu sa carinskog magacina klasifikvali kao otpad i poslali na uništenje. Kako(…)