Archive

Category Archives for "Spoljna trgovina"

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

  („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018) Član 1 Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Član 2 Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom […]

Detaljnije...

PDV prilikom uvoza privremeno izvezene opreme radi servisa

Kada se oprema, ondosno mašine privremeno izvoze radi servisa, prilikom uvoza te privremeno izvezene mašine ili opreme obračunava se PDV. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost osnovicu za obračun PDV prilikom uvoza privremeno izveze opreme radi servisa, čine sve carinske dažbine prilikom uvoza i ostali javni prihodi, svi sporedni troškovi koji su […]

Detaljnije...

Šifra naplate i dokumenta za pravdanje priliva po osnovu bonusa za već realizovan izvoz

Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom  propisano je da se, u slučaju postojanja pripisa razlika na fakturisanu vrednost robe po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe između rezidenta i nerezidenta, prilikom naplate iz inostranstva, na nalozima platnog prometa […]

Detaljnije...

Izjava dobaljača o preferencijalnom poreklu robe

Carinskim zakonom propisani su uslovi za izdavanja EUR 1 Obrasca i prihvatanje izjave o preferencijalnom poreklu robe. Odgovorni za tačnost porekla robe prilikom izvoza ili kasnije kontrole porekla robe je izvoznik. Izvoznik prilikom izvoza robe koju je kupio od dobavljača može da traži od dobavljača izjavu o preferencijalnom poreklu robe i potrebnu dokumentaciju za dokazivanje […]

Detaljnije...

Izvoz prehrambenih proizvoda u Rusku Federaciju sa poreklom iz SAD i Evropske unije

Odlukom Vlade Ruske Federacije propisan je spisak poljoprivrednih proizvoda, sirovina i prehrambenih proizvoda poreklom iz SAD, zemalja članica EU, Kanade, Australije i Norveške za koje se zabranjuje uvoz u Rusku Federaciju. Ove mere su produžene do kraja 31.12.2017. Tarifni broj Naimenovanje 0201 Meso, goveđe, sveže ili rashlađeno 0202 Meso goveđe, smrznuto 0203 Meso, svinjsko, sveže […]

Detaljnije...
1 2 3 23
Pitanja i odgovori