Pitanja i odgovori

PRODAJA OPREME KOJA NIJE EVIDENTIRANA U POSLOVNIM  KNJGAMA

PITANJE: Imamo sledeću situaciju- nasledili smo knjige i uočili da predhodno knjigovodstvo nije proknjižilo osnovno sredstvo (automobil), nije radjena poreska ni računovodstvena amortizacija, a osn.sredstvo je kupljeno na firmu 2014 godine i svi troškovi u vezi njega se plaćaju sa računa firme. Sada to sredstvo hoće firma da proda drugoj firmi. Naša firma je u(…)

KADA JE MOGUĆE PLAĆANJE DEVIZAMA U ZEMLJI

PITANJE: Molim za informaciju da li je domacim dobavljacima moguce placati u zemlji u eurima za nabavku repromaterijala koji se koristi za izradu gotovog proizvoda koji se posle izvozi?

VRAĆANJE AMBALAŽE I PEČAT O ISTUPU NA JCI

PITANJE: Firma je uvezla robu na paletama i ujedno je uradjen privremeni uvoz paleta i po istovaru robe palete su vracene dobavljacu,znaci radjen izvoz.Da li je i u ovakvim slucajevima potrebno imati datum istupa na JCI-u?

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE –MATERIJAL STIŽE IZ EU A ISPORUČUJE SE U RUSKU FEDERACIJU

PITANJE: Molim Vas da me kratko posavetujete u vezi sa ovom temom: Ponuđeno nam je posao proizvodnje i dorade semena u Srbiji od strane naručioca iz Rusije – aktivno oplemenjivanje. Osnovno seme za proizvodnju bi se uvezlo iz EU (bez naplate, privremeni uvoz radi daljeg izvoza), a nakon proizvodnje, seme bi se iz Srbije izvezlo(…)

USLUGE POSREDOVANJA STRANOG LICA – PDV I POREZ PO ODBITKU

PITANJE: Pravno lice je rezident Srbije i u sistemu PDV-a, i bavi se prodajom robe u inostranstvu – REEXPORT.  Za prodaju te robe dobijamo fakture usluga od dva strana rezidenta, koji pored usluge pronalaženja kupaca fakturišu i procenat na ostvareni promet prodaje u reexportu. (dakle usluga pronalazenja kupca + provizija na ostvareni promet). Kakve su(…)

POSTUPAK ISPRAVKE CARINSKOG RAČUNA

PITANJE: Prilikom narudzbe rezervnih delova za mašinu iz inostranstva, na fakturi dobavljaca je greskom stvaljen paritet DAP, tako da u osnovici za obracun carinskog pdv-a špediter nije u obuhvatio transpotne troškove. Prevoznik nam je ispostavio fakturu bez pdv ( poseduje CMR). Da li smo mi sada kao primaoci usluga u obavezi da umesto prevoznika obračunamo(…)

UNIŠTENJE ROBE OŠTEĆENE NA TERITORIJI SRBIJE I PRAVDANJE PLAĆENOG AVANSA

PITANJE: Inodobavljacu smo AVANSNO platili robu. Roba je stigla i smestena je na CARINSKI MAGACIN po carinskom dokumentu jci UV7. Na putu do skladišta kamion je imao udes i deo robe je oštećen. Ostalu ispravnu robu smo ocarinili i pustili u promet, a oštećenu sa carinskog magacina klasifikvali kao otpad i poslali na uništenje. Kako(…)

PREFAKTURISANJE TROŠKOVA – KADA ĆERKA FIRMA PLAĆA OGLASE NA GOOGLU ZA SEBE I MATIČNU FIRMU

PITANJE: Zamoliću Vas za savet vezano za sledeće – za usluge korišćenja Facebook-a I Google-a naša firma I naša ćerka firma dobijaju fakture. Ćerka firma plaća fakture koje glase na nju VISA BUSINESS karticom. Zanima nas da li je moguće da ćerka firma na isti način plaća I fakture koje glase na firmu osnivača (svojom(…)

ŠTA JE JEDNOSTAVNIJE – KREDIT ILI UPLATA OSNIVAČA PO ŠIFRI 560, ČESTA DILEMA?

PITANJE: Mi smo domaće pravno lice čiji osnivač je strano pravno lice. U narednom periodu trebali bi da primimo pozajmicu od osnivača nerezidenta koji bi po mojoj informaciji trebali da vratimo u toku sledeće godine, dakle neće se tretirati kao povećanje osnivačkog kapitala. Po Vašem mišljenju da li treba da se ova pozajmica registruje kao(…)

OTPIS POTRAŽIVANJA OD INOKUPCA

PITANJE: Isporučili smo robu ino kupcu u vrednosti od 15.115,60 eur (SIROVO SUNCOKRETOVO ULJE ZA STOČNU HRANU). S obzirom da su prilikom isporuke robe konstatovali da ulje sadrži određeni procenat taložne materije, zatražili su knjižno odobrenje na iznos od 487,60 eur (samim tim su manje platili). Molim Vas za tumačenje kako pravilno proknjižiti knjižno odobrenje(…)

UVOZ OPREME U SLOBODNU CARINSKU ZONU I STAVLJANJE ISTE U UPOTREBU

PITANJE: Naša firma registrovana je za proizvodnju ostalih predmeta. Sedište firme je Slobodnoj carinskoj zoni Novi Sad, na osnovu čega imamo odredjene fiskalne i carinske pogodnosti. Knjigovodstvena agencija koja nam vodi knjige, smatra da osnovno sredstvo kupljeno od ino partnera i dopremljeno u Slobodnu carinsku zonu Novi Sad, nije naše vlasništvo jer nije carinjeno. Ne(…)