Archive

Category Archives for "Ostali zakoni i uredbe"

PRAVILNIK O POSEBNOJ OBUCI I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

  („Sl. glasnik RS“, br. 92/2010, 11/2011 i 16/2018)   Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se vrsta, program, obim i uslovi posebne obuke iz oblasti zaštite od požara, način polaganja i visina troškova stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara kao i visina naknade članovima Komisije za polaganje stručnog ispita za lica koja rade na […]

Detaljnije...

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

  („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018) Član 1 Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Član 2 Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom […]

Detaljnije...
1 2 3 17
Pitanja i odgovori