FISKALNE KASE Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " FISKALNE KASE "

UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

(“Sl. glasnik RS”, br. 32/2021) Član 1 Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog […]

Detaljnije...

Fiskalne kase

  NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE PRILIKOM UZIMANJA DOBARA IZ MALOPRODAJNOG OBJEKTA PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI DOBRA UZIMA U POSLOVNE SVRHE   Kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (naftu i naftine derivate) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti, takvo uzimanje dobara nije dužan da evidentira preko fiskalne kase, s […]

Detaljnije...