Tag Archive

Tag Archives for " FISKALNE KASE "

Sve o predstojećoj fiskalizaciji – fiskalne kase

Fiskalne kase, nova fiskalizacija obavezuje i preduzetnike paušalce koji do sada nisu imali obavezu da svoj promet evidentiraju preko fiskalne kase, da se i najveći procenat nih u narednom periodu fiskalizuje. Novi Zakon o fiskalizaciji, koji je objavljen u („Sl. glasniku RS“, br. 153/2020, i 96/2021) primenjuje se od 1. januara 2022. godine. Da bi […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA, TIPOVIMA TRANSAKCIJA, NAČINIMA PLAĆANJA, POZIVANJU NA BROJ DRUGOG DOKUMENTA I POJEDINOSTIMA OSTALIH ELEMENATA FISKALNOG RAČUNA

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2021) Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se vrste fiskalnih računa, tipovi transakcija, načini plaćanja, pozivanje na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa iz člana 5. stav 2. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon). Član 2 Obveznik […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O USLOVIMA I PROCEDURI IZDAVANJA I NAČINU KORIŠĆENJA BEZBEDNOSNOG ELEMENTA

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2021 i 96/2021)   Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i procedura za izdavanje, kao i način korišćenja bezbednosnog elementa iz člana 7. stav 1. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon). Član 2 Bezbednosni element, u smislu člana 7. stav 1. Zakona, je […]

Detaljnije...

Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase svake pojedinačne isporuke u okviru paketa usluga

POSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE SVAKE POJEDINAČNE ISPORUKE KOJU PRIVREDNI SUBJEKT IZVRŠI FIZIČKOM LICU PRILIKOM PRUŽANJA PAKETA USLUGA KOJI JE DEFINISAN PRETPLATNIČKIM UGOVOROM Privredni subjekt koji se bavi pružanjem paketa usluga koji je definisan pretplatničkim ugovorom (iznajmljivanje vodomata, prodaja i distribucija vode do korisnika) fizičkim licima, pri čemu se naplata vrši putem mesečne fakture […]

Detaljnije...

UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 32/2021) Član 1 Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog […]

Detaljnije...

Fiskalne kase

  NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE PRILIKOM UZIMANJA DOBARA IZ MALOPRODAJNOG OBJEKTA PRIVREDNOG SUBJEKTA KOJI DOBRA UZIMA U POSLOVNE SVRHE   Kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (naftu i naftine derivate) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti, takvo uzimanje dobara nije dužan da evidentira preko fiskalne kase, s […]

Detaljnije...