Archive

Category Archives for "Zakon i propisi o carinskom poslovanju"

CARINSKI ZAKON

(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I PREDMET I DEFINICIJE POJMOVA Sadržaj i primena zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije. Ovaj zakon: 1) primenjuje se na promet […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori