TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU

(„Sl. glasnik RS“, br. 43/2013 i 8/2017)

 

Član 1

Tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu utvrđuje se visina posebne naknade od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava u smislu člana 46. st. 1. i 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 i 119/12).

Član 2

Tehnički uređaji i predmeti za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade utvrđeni su Uredbom o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik RS“, broj 45/10).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović