• Home
  • Blog
  • Racunovodstvo

STALNA POSLOVNA JEDINICA ILI PREDSTAVNIŠTVO NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA, AKO OBAVLJA AKTIVNOSTI PRIPREMNOG I POMOĆNOG KARAKTERA NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA

Prema Zakonu o porezu na dobit nerezidentno pravno lice koje osnuje stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije preko koje obavlja delatnost i ostvaruje dobit, dužno je da podnosi poresku prijavu i poreski bilans.

Ukoliko nerezidentno pravno lice na teritoriji Republike Srbije osnuje predstavništvo preko kojeg ne obavlja delatnost, već obavlja samo pripremne poslove i vrši prikupljanje informacija, ne ostvaruje nikakvu dobit, nije u obavezi da podnosi poresku prijavu i podnosi poreski bilans.

Ako predstavništvo nerezidentnog pravnog lica ipak ostavruje dobit na teritoriji Republike Srbije, podleže porezu na dobit i dužno je da podnese poresku prijavu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-988/2016-04 od 1.2.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović